Nákup technického vybavenia

BIOLIS 24i Premium

Názov prístroja:

Biochemický analyzátor

BIOLIS 24i Premium

BIOLIS 24i Premium je automatický analyzátor na stanovenia rutinných a špeciálnych parametrov v klinicko-chemickom laboratóriu. Umožňuje stanovenie substrátov, enzýmov, špecifických proteínov, niektoré parameter koagulácie a hladiny liečiv. Je to otvorený system. Počet testov v jednom behu je 36 resp. 24 podľa toho, či sa jedná o jedno alebo viac-zložkový test. Reagenčný priestor je chladený. Stanovenie je možné uskutočniť v plazme, sére, moči a v cerebrospinálnom moku. Výkon analyzátora je 240 testov za hodinu. Typy analýz end point a kinetika s 9-mi možnosťami kalibračných kriviek. Objem vzorky 2.0 - 30.0 ul (0.1 ul krok). Optické meranie pri 12 fixných vlnových dĺžkach (340 -800 nm). Reakčné kyvety sú automaticky premývané premývacími roztokmi a vodou, nasledne vysušené. Užívateľský software je intuitívny a systém nie je náročný na obsluhu. Systém je kompaktný, má funkcie väčších analyzátorov. Vysoko efektívne, bezkontaktné miešanie reakčnej zmesi v kyvete pomocou tlaku vzduchu je unikátne a zabezpečuje ochranu pred akoukoľvek vzájomnou kontamináciou v procese analýzy.Post Pic


Post Pic

Post Pic

Ďalšie fotografie z umiestnenia BIOLIS 24i Premium.

Post Pic Post Pic Post Pic

Foto galéria

Rýchle informácie

V tejto zložke nájdete rôzne užitočné linky a dokumenty na stiahnutie, ktoré sú voľne dostupné. Niektoré dokumenty sú dostupné len po zadaní prístupového hesla. Heslo môžete získať na základe dopytu e-mailom.

Kontakty

Projekt "Transendogen"
Ústav experimentálnej endokrinológie SAV
Vlárska 3, 833 06 Bratislava, SK
Telefón: +421 02 5477 2800
Mgr. PhD. Daniela Gašperíková
E-mail: daniela.gasperikova@savba.sk