Nákup technického vybavenia

Sekvenátor ABI 3500 Hitachi

Názov prístroja:

Genetický analyzátor

ABI PRISM® 3500

Genetický analyzátor 3500 (8-kapilárový) predstavuje nový štandard na poli genetickej analýzy systémom kapilárnej elektroforézy. Osem kapilárny genetický analyzátor 3500 je možné použiť na mnohé aplikácie vrátane de novo sekvenovania a opakovaného sekvenovania (mutačná analýza), mikrosatelitovú analýzu, MLPA™, LOH, MLST, AFLP® a SNP validáciu a skríning. Väčšinu aplikácií je možné uskutočniť pri použití jediného polyméru a súboru kapilár.

ABS 3500
ABS 3500

Ďalšie fotografie z umiestnenia ABI PRISM® 3500.

Foto galéria

Rýchle informácie

V tejto zložke nájdete rôzne užitočné linky a dokumenty na stiahnutie, ktoré sú voľne dostupné. Niektoré dokumenty sú dostupné len po zadaní prístupového hesla. Heslo môžete získať na základe dopytu e-mailom.

Kontakty

Projekt "Transendogen"
Ústav experimentálnej endokrinológie SAV
Vlárska 3, 833 06 Bratislava, SK
Telefón: +421 02 5477 2800
Mgr. PhD. Daniela Gašperíková
E-mail: daniela.gasperikova@savba.sk