Nákup technického vybavenia

IMMULITE® 2000 XPi

Názov prístroja:

Imunochemický analyzátor

IMMULITE® 2000 XPi

Je plne automatizovaný, vysoko priechodný chemiluminiscenčný systém s meraním cca 200 imunochemických testov/hod. Systém je uzavretý, určený len pre reagencie dodávané výrobcom. Menu pozostáva zo 97 rutinných analýz a 400 alergénov. Rutinné analýzy pokrývajú parametre z nasledovných oblastí: alergia, anémia, autoimunitné ochorenia, ochorenia kostí, kardiovaskulárne ochorenia, diabetes, poruchy rastu, infekčné ochorenia, metabolické ochorenia, reprodukčná endokrinológia, hladiny niektorých liekov, tyreoidálne ochorenia, tumorové a onko- markery.

Technická špecifikácia: systém je plne riadený počítačom prostredníctvom intuitívneho softwaru s externou výtlačou výsledkov. Pracuje so všetkými typmi skúmaviek i s malo-objemovými kapíkmi. Všetky reagencie a skúmavky s materiálom sú načítavané prostredníctom čiarových kódov. Analyzátor automaticky vyhodnocuje počet reakcií prostredníctvom detekcie hladiny v reagenciách. Automaticky deteguje stav všetkého podporného materiálu a odpadu v odpadovej nádobe. Po prevedení kalibrácie, tiež prostrednícvom načítania cez čiarové kódy, túto vyhodnotí a automaticky vypočíta koncentrácie meraných vzoriek. Stabilita kalibrácie je 1 až 4 týždne v závislosti od parametra. Systém má chladené pozície pre reagencie, čo im zabezpečuje až 90 dňovú stabilitu v systéme. Na „borde“ je 24 pozícií pre reagencie s kapacitou 4800 testov. Objem vzorky menej ako 100 μl. Automatické vkladanie a vyberanie stojanov so vzorkami urýchľuje čas od vloženia vzorky po vydanie výsledku. Reakcia prebieha v malých kapíkoch, ktoré sú automaticky vkladané aj vydávané po použití systémom. Samozrejmosťou je systém kontroly kvality podľa známych pravidiel.


Virtual tour: IMMULITE® 2000 XPi
Video: IMMULITE® 2000 XPi


Post Pic

Ďalšie fotografie z umiestnenia IMMULITE® 2000 XPi.

Post Pic Post Pic Post Pic

Foto galéria

Rýchle informácie

V tejto zložke nájdete rôzne užitočné linky a dokumenty na stiahnutie, ktoré sú voľne dostupné. Niektoré dokumenty sú dostupné len po zadaní prístupového hesla. Heslo môžete získať na základe dopytu e-mailom.

Kontakty

Projekt "Transendogen"
Ústav experimentálnej endokrinológie SAV
Vlárska 3, 833 06 Bratislava, SK
Telefón: +421 02 5477 2800
Mgr. PhD. Daniela Gašperíková
E-mail: daniela.gasperikova@savba.sk