Transendogen

Transfer poznatkov genetického endokrinologického výskumu do klinickej praxe

Vítame Vás na oficiálnej webovej stránke projektu SAV - Transendogen.
Tento projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie.
Druh projektu: dopytovo orientovaný
ITMS:26240220051

Prijímateľ NFP: Ústav experimentálnej endokrinológie SAV


Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
News / Aktuality Momentálne nie sú uvedené žiadne aktuality....

Foto galéria

Rýchle informácie

V tejto zložke nájdete rôzne užitočné linky a dokumenty na stiahnutie, ktoré sú voľne dostupné. Niektoré dokumenty sú dostupné len po zadaní prístupového hesla. Heslo môžete získať na základe dopytu e-mailom.

Kontakty

Projekt "Transendogen"
Ústav experimentálnej endokrinológie SAV
Vlárska 3, 833 06 Bratislava, SK
Telefón: +421 02 5477 2800
Mgr. PhD. Daniela Gašperíková
E-mail: daniela.gasperikova@savba.sk