Nákup technického vybavenia

Nanodrop 2000c

Názov prístroja:

(Meranie koncentrácie DNA/RNA/proteínov)

Nanodrop 2000c

Nanodrop 2000c je duálny mikroobjemový UV-Vis spektrofotometer pre kvantitatívnu analýzu nukleových kyselin (DNA aj RNA) a proteínov s možnosťou použitia spektorfotometrických kyviet. Prístroj umožňuje meranie vzoriek pri veľmi malých objemoch až 0,5 μl s veľkou citlivosťou, čo je veľkou výhodou pri nízkoobjemových vzorkách s nízkou koncentráciou. Prísrtoj sa vyznačuje krátkou dobou merania (< 5 sekund) a jednoduchou manipuláciou, preto je možné stanoviť aj väčšie množstvo vzoriek v pomerne krátkom čase.

Technická špecifikácia: Plný spektrálny rozsah od 190 do 840 nm, meranie koncentrácie DNA, RNA (A260), proteínov (A280) a čistoty vzoriek (pomer absorbancií A260/A280). Rozsah meranej koncentrácie 2 ng/μl – 15 000 ng/μl (dsDNA) nie je protrebné riediť. Meranie hustoty bunkových kultúr pri 600nm. Možnosť merať kinetické štúdie. Rozšířený rozsah koncentrácie (spodný limit 0,4 ng/μl pre dsDNA) pri použití kyviet. Prednastavené metódy pre niektoré bežné aplikácie napr. nukleové kyseliny, proteíny A280, mikroarray, Bradford, BCA, Lowry a Pierce 660 nm atd. Jednoduchý a intuitivny software, možnosť exportu nameraných dát. Jednoduchá kalibrácia pomocou kontrolného roztoku. Nízke náklady na prevádzku (žiadny ďalší spotrebný materiál).


Post Pic
Virtual tour: NanoDrop 2000c Spectrophotometer


Post Pic

Foto galéria

Rýchle informácie

V tejto zložke nájdete rôzne užitočné linky a dokumenty na stiahnutie, ktoré sú voľne dostupné. Niektoré dokumenty sú dostupné len po zadaní prístupového hesla. Heslo môžete získať na základe dopytu e-mailom.

Kontakty

Projekt "Transendogen"
Ústav experimentálnej endokrinológie SAV
Vlárska 3, 833 06 Bratislava, SK
Telefón: +421 02 5477 2800
Mgr. PhD. Daniela Gašperíková
E-mail: daniela.gasperikova@savba.sk