Tlačové výstupy

Link: Logotyp Transendogen v krivkách PDF


Link: Logotyp Transendogen JPGENDOCRINE REGULATIONS: Molecular and hereditary mechanisms of sensorineural
hearing loss with focus on selected endocrinopathiesPLOS ONE: Identification and Functional Characterisation
of Novel Glucokinase Mutations Causing Maturity-Onset Diabetes
of the Young in Slovakia
Foto galéria

Rýchle informácie

V tejto zložke nájdete rôzne užitočné linky a dokumenty na stiahnutie, ktoré sú voľne dostupné. Niektoré dokumenty sú dostupné len po zadaní prístupového hesla. Heslo môžete získať na základe dopytu e-mailom.

Kontakty

Projekt "Transendogen"
Ústav experimentálnej endokrinológie SAV
Vlárska 3, 833 06 Bratislava, SK
Telefón: +421 02 5477 2800
Mgr. PhD. Daniela Gašperíková
E-mail: daniela.gasperikova@savba.sk