Nákup technického vybavenia Acuson X300PE

Názov prístroja:

Prístroj na ultrazvukovú analýzu cievneho systému

Acuson X300PE

Ultrazvukový systém ACUSON X300™ prináša vynikajúci výkon zobrazovania v kompaktnom, prenosnom balení poskytuje širokú škálu vyžitia vrátane:

· Abdominálnych vyšetrení
· Hrudných vyšetrení
· Vyšetrení srdca
· Pohotovostnej medicíny
· Gynekológie
· Intraoperačnej medicíny
· Kostných vyšetrení a vyšetrení svalov
· Pôrodníctva
· Detskej kardiológie
· Vyšetrení detí
· Stress Echo
· Testikulárnych vyšetrení
· Vyšetrení štítnej žľazy
· Transesophagealnych Echo vyšetrení (TEE)
· Cievnych vyšetrení

x300

Ďalšie fotografie z umiestnenia nášho Acuson X300PE.

Foto galéria

Rýchle informácie

V tejto zložke nájdete rôzne užitočné linky a dokumenty na stiahnutie, ktoré sú voľne dostupné. Niektoré dokumenty sú dostupné len po zadaní prístupového hesla. Heslo môžete získať na základe dopytu e-mailom.

Kontakty

Projekt "Transendogen"
Ústav experimentálnej endokrinológie SAV
Vlárska 3, 833 06 Bratislava, SK
Telefón: +421 02 5477 2800
Mgr. PhD. Daniela Gašperíková
E-mail: daniela.gasperikova@savba.sk